Úžasné lidské tělo – jeho složení a transformace

Přemýšlíte někdy o svém těle? O tom, jak funguje a co všechno dokáže?

Mnoho lidí se svým tělem nezabývá, ale existují takoví, kteří se zajímají o fungování jejich tělesné schránky.

 

Lidské tělo je úžasné. Má naprosto důmyslné mechanismy i regulační systémy a celkové propojení a funkčnost jednotlivých soustav (nervové, endokrinní, oběhové, dýchací, močové, trávící i termoregulační) jsou více než obdivuhodné.

 

Na naše tělo můžeme nahlížet jak z pohledu anatomického (svaly, kosti, tuk, vnitřní orgány apod.), tak také z pohledu biochemického (voda, glykogen, bílkoviny, minerální látky a další).

Podstatné je si uvědomit, že lidské tělo je organismus, který se skládá z určitého poměru prvků a jejich poměr ovlivňuje kondici, nabírání svalové hmoty i celkový zdravotní stav.

 

Co tělo to originál

Každý je jiný, lišíme se zastoupením jednotlivých složek i fungování je u každého jedince velmi individuální. Nelze určit průměrné doporučení nebo řešení pro všechny, bohužel.

Možnosti dnešní doby nám ovšem umožňují lépe se zorientovat v lidském těle díky tělesným analyzátorům, zjistit tak množství jednotlivých složek a díky tomu postupovat efektivně k vytouženému cíli.

 

Tělesný analyzátor TANITA

Pro tělesnou analýzu lze použít různé metody. Jendou z nich je také tělesný analyzátor tanita. Tento přístroj dokáže na základě bioimpedanční analýzy (BIA) zjistit procentuální zastoupení jednotlivých tkání lidského organismu – tuku, vody i svalové hmoty. Tělem probíhá slabý elektrický proud a měří se impedance, tedy velikost odporu, který kladou jednotlivé tkáně těla. Ve výsledku se dozvíme nejen jednotlivé zastoupení tkání, ale také celkovou kondici, metabolický věk nebo viscerální (útrobní) tuk.

Zadáním informací jako je datum narození nebo výška, přístroj je také schopen spočítat BMI nebo bazální metabolismus (BMR – množství energie vdané v klidovém stavu).

 

 

Optimální zastoupení jednotlivých složek v těle u zdravého dospělého jedince:

Základní složky Muži Ženy
Voda 62,4% 56,5%
Minerální látky 5,8 % 5,3 %
Svalovina 16,5% 15,2 %
Tělesný tuk 15,3% 23,0 %
Celkové zastoupení 100 % 100 %

 

Procento tělesného tuku a svalové hmoty se liší v závislosti na pohlaví a druhu sportu. Díky racionálnímu životnímu stylu, můžeme měnit poměr sval X tuk, aniž by se změnila hmotnost. Celková změna ovlivní samozřejmě i množství tělesné vody a bazální metabolismus.

 

Doporučené procentuální zastoupení tělesného tuku u mužů a žen v závislosti na věku:

Věk < 30 30 – 50 > 50
ženy 14 – 21 % 15 – 23 % 16 – 25 %
muži 9 – 15 % 11 – 17 % 12 – 19 %

 

Přehled % tuku v těle

 

Voda v lidském těle

Voda tvoří v případě lidského těla více než jeho polovinu. U dětí je obsah vody v organismu vyšší (70 – 80%). Vodu náš organismus nezbytně potřebuje, hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkáni i orgánu. Při správném množství vody v těle je zajištěna funkce tělesných procesů a snížení rizika vzniku souvisejících zdravotních problémů. Hladina vody v těle přirozeně kolísá během dne a noci.

 

Rozlišujeme také vodu vnitro a mimobuněčnou. Pokud je zadržování vody v těle vyšší, vzniká v této části těla otok. Příčiny otoků bývají často v závažnějších problémech, spojených s onemocněním ledvin, jater, podvýživou či zánětlivým onemocněním.

 

Rozložení celkového obsahu vody v těle v % : 

 

Obsah celkové tělesné vody ve vztahu věk/pohlaví:

VĚK MUŽ ŽENA
18 – 40 LET 61 % 51 %
40 – 60 LET 55 % 47 %
NAD 60 LET 52 % 46 %

 

Stavba těla je ovlivněna také somatotypem postavy:

Podle základní typologie (vrozené stavby těla dle psychologa Williama Sheldona) se dá určit, které pohybové aktivity i jaké nastavení jídelníčku bude nejvhodnější.

Jak se zbavit nadbytečného tuku?

Nadbytek tělesného tuku je častým problémem. Snížení procenta tělesného tuku se dá docílit úpravou stravovacích návyků a pravidelnými pohybovými aktivitami. Jedno bez druhého se jen těžko obejde a redukce tuku by měla být pozvolná.

Cíleně redukovat tuky pomáhají zejména aerobní aktivity (chůze, lehký běh, jogging), neboť spalování tuku je možné pouze za přítomnosti kyslíku. Zvyšovat množství aktivní hmoty nám však pomáhá anaerobní pohyb (posilování, pilates).

 

Do prostoru mezi orgány se ukládají tuky útrobní, neboli viscerální. Mohou být pro člověka velmi nebezpečné například z hlediska kardiovaskulárního onemocnění i rizika obezity. Vnitřní tuk se neukládají jen při zvýšeném příjmu energie, ale paradoxně i při velmi nízkém. Organismus si tedy v případě držení radikálních diet či dokonce hladovění, začne energii ukládat. Jak jinak než v podobě tuku. Naše snaha se tak naprosto míjí účinkem. Velký vliv na snížení útrobního tuku má zejména pravidelná strava, kdy tělo nemusí být ve stavu obav z nedostatku energie a nemusí tak energii ukládat „na horší časy“.

 

 

A jak jste na tom vy? Znáte své vlastní tělo? Víte kolik máte tuku nebo aktivní svalové hmoty?

 

Ing. Martina Barošová

@2017